Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Съобщение по ДОПК МПС-1342-1/22.10.2020 г.
22.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1342-1/14.08.2020 г. на Атанас Ангелов Ангелов. виж съобщението

Докладна записка от Кмета на Община Твърдица до Общински съвет-Твърдица
22.10.2020

Уведомление за план сметка за такса битови отпадъци и изменение размера на таксите за 2021 г.
22.10.2020

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021
22.10.2020
Уважаеми съграждани,   От септември чрез общината Твърдица започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд в община Твърдица. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец, автобиография и декларация – съгласие за обработка на лични данни в община Твърдица до Директора на ТСБ. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и електронния портал на община Твърдица. При предстоящото преброяване ангажираните преброители, контрольори ще преминат специализирани обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са...

Съобщение по ДОПК МПС-1322-1/20.10.2020 г.
20.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1322-1/30.07.2020 г. на Недим Али Сабри. виж съобщението

Съобщение по ДОПК МПС-1321-1/20.10.2020 г.
20.10.2020
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1321-1/29.07.2020 г. на Румен Христов Братанов. виж съобщението

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси