Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Нов доказан случай на болен от коронавирус
03.07.2020
Уважаеми съграждани, Днес 03.07.2020 г. има нов доказан случай на болен от коронавирус. С този случай доказаните на територията на община Твърдица стават общо 5. РЗИ и МВР издирват контактните лица, които да бъдат поставени под карантина.  Общинският кризисен щаб призовава всички граждани да оценят сериозно създалата се ситуация, да проявят разбиране и отговорност и спазват мерките за дистанция и хигиена. Напомняме, че носенето на предпазни маски е задължително в закрити помещения. ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ

Обява за пръскане на масиви
30.06.2020
 Във връзка с  Уведомително писмо с вх. № 26-00-294/ 29.06.2020 г. Ви известяваме, че в   периода  от 02.07.2020 г. до 03.07.2020 г.  от 08.00 ч. до 17.00 ч. фирма „ Златния”  ЕООД,  ще проведе третиране на блок  засят  с  царевица  за зърно на площ от 63,800 дка    в землището на с. Оризари БЗС 53847-532-3-2  с  масиви : 183,188и 189  с продукт за растителна защита ЛАУДИС ОД.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЪРДИЦА

Обява за пръскане на масиви
30.06.2020
Във връзка с  Уведомително писмо с вх. № 26-00-293/ 29.06.2020 г. Ви известяваме, че в   периода  от 02.07.2020 г. до 03.07.2020 г.  от 08.00 ч. до 17.00 ч. фирма „ИВ ДИ 2010 ”  ЕООД,  ще проведе третиране на блок  засят  с  царевица  за зърно   в землището на гр.Твърдица   БЗС 72165--176-4  с  масив : 407-15,700 дка, БЗС 72165--176-5  с  масив : 407-1,500 дка , БЗС 72165--1149-4-12  с  масив : 406 и 409 -3,700 дка, БЗС 72165—1149-4-15  с  масив : 406-409 -171,400  дка с продукт за растителна защита ЛАУДИС ОД.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЪРДИЦА

Съобщение № 94-00-742
30.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-742 гр.Твърдица, 30.06.2020 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за частично изменение на ПУП – ПР  за обхвата на   УПИ –II 603,606, УПИ –IІІ 603  и УПИ – IV 603,  кв.1  по действащия ПУП на с.Сборище, общ.Твърдица, област Сливен., одобрен със Заповед № 1900/25.09.1964 год.              Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация гр. Твърдица.     ОТ...

Съобщение № 94-00-857
29.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-857 гр.Твърдица, 25.06.2020 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за частично изменение на на ПУП – ПР за  обхвата на УПИ –ХVIII 2169 и УПИ –ХXIІІ 2170(2382), кв.115  по действащия ПУП на гр.Твърдица, общ.Твърдица,обл.Сливен, одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983г, Заповед №564 от 07.11.2019г на кмета на Община Твърдица и  Решение №353 от 30.06.2010г. на ОбщС – Твърдица, имоти с идентификационен № 72165.507.2169 и №72165.507.2382. Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1. На основание чл.128, ал.5 от...

Съобщение
29.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ гр.Твърдица, 25.06.2020 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР  за  обхвата на на  УПИ ІІ–237  и  УПИ ІІІ–234, кв.27  по действащия  Подробен устройствен план/ПУП-ПРЗ/  на с.Оризари, общ.Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед №326/25.05.1984 г. Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация гр. Твърдица.     ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Местни избори 2019
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси