Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Съобщение по ДОПК НИ-1110-1/26.10.2021 г.

Дата на публикуване: 26.10.2021 10:49


На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1110-1/20.08.2021 г. на Айше Адилова Маджарова.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
Съобщение по ДОПК НИ-1110-1/26.10.2021 г. 26.10.2021 10:49 10 Изтегли документ с име "Съобщение по ДОПК НИ-1110-1/26.10.2021 г."