Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
29.06.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
24.06.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.39.1 с площ 149 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 2.09 лв. Общински имот № 72165.39.3 с площ 776 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 10.86 лв.   гр. Шивачево Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. на улица Ленин с о.т. 152 и о.т. 126, начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.   с. Сборище Три броя общински помещения с обща площ 37.50 кв.м. за дрогерия в здравна служба на с. Сборище част...

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
15.06.2020

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
29.05.2020
Документация за участие

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
18.05.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.163.5 с площ 564 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата чешма”, начална годишна наемна цена 11.28 лв. Общински имот № 72165.445.4 с площ 1779 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 21.35 лв. Общински имот № 72165.443.3 с площ 755 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 9.06 лв. Общински имот № 72165.442.7 с площ 2332 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност...

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
22.04.2020

Потърсете в сайта
Местни избори 2019
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси