Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
19% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Отчет по изпълнението на бюджета по тримесечия

Дата на публикуване: 14.06.2021 11:15

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Отчет за средствата от ДФЗ към 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 8 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФЗ към 31.07.2022 г."
Други международни програми - отчет 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 8 Изтегли документ с име "Други международни програми - отчет 31.07.2022 г."
Други средства от ЕС -отчет 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 9 Изтегли документ с име "Други средства от ЕС -отчет 31.07.2022 г."
Отчет за средствата от ОП към 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 8 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ОП към 31.07.2022 г."
Отчет по бюджета към 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 8 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 31.07.2022 г."
Отчет за чуждите средства към 31.07.2022 г. 25.08.2022 09:13 9 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 31.07.2022 г."
Отчет по бюджета към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 31 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 30.06.2022 г."
Оперативни програми към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 33 Изтегли документ с име "Оперативни програми към 30.06.2022 г."
Други средства от ЕС към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 36 Изтегли документ с име "Други средства от ЕС към 30.06.2022 г."
Чужди средства към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 28 Изтегли документ с име "Чужди средства към 30.06.2022 г."
ДФ Земеделие към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 32 Изтегли документ с име "ДФ Земеделие към 30.06.2022 г."
Капиталови разходи към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 27 Изтегли документ с име "Капиталови разходи към 30.06.2022 г."
Други международни програми към 30.06.2022 г. 26.07.2022 09:07 26 Изтегли документ с име "Други международни програми към 30.06.2022 г."
Отчет по бюджета към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 62 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 31.05.2022 г."
Отчет за чуждите средства към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 55 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 31.05.2022 г."
Отчет за средствата по ОП към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 48 Изтегли документ с име "Отчет за средствата по ОП към 31.05.2022 г."
Отчет за средства от други международни програми към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 56 Изтегли документ с име "Отчет за средства от други международни програми към 31.05.2022 г."
Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 54 Изтегли документ с име "Отчет за средствата от ДФ Земеделие към 31.05.2022 г."
Отчет за Други средства от ЕС към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 49 Изтегли документ с име "Отчет за Други средства от ЕС към 31.05.2022 г."
Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2022 г. 16.06.2022 10:16 63 Изтегли документ с име "Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2022 г."
Отчет за средства от ЕС към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 79 Изтегли документ с име "Отчет за средства от ЕС към 30.04.2022 г."
Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 81 Изтегли документ с име "Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2022 г."
Отчет за средства от ДФЗ към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 72 Изтегли документ с име "Отчет за средства от ДФЗ към 30.04.2022 г."
Отчет за чуждите средства към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 70 Изтегли документ с име "Отчет за чуждите средства към 30.04.2022 г."
Отчет за средства по ОП към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 83 Изтегли документ с име "Отчет за средства по ОП към 30.04.2022 г."
Отчет по бюджета към 30.04.2022 г. 17.05.2022 10:07 83 Изтегли документ с име "Отчет по бюджета към 30.04.2022 г."
IB3_2022_1_7004_RA 11.05.2022 08:34 89 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_RA"
IB3_2022_1_7004_K33 11.05.2022 08:34 90 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_K33"
IB3_2022_1_7004_KSF 11.05.2022 08:34 86 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_KSF"
IB3_2022_1_7004_DES 11.05.2022 08:34 87 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_DES"
B3_2022_1_7004 11.05.2022 08:34 83 Изтегли документ с име "B3_2022_1_7004"
IB1_2022_2_7004_RA 01.04.2022 08:28 158 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_RA"
IB1_2022_2_7004_KSF 01.04.2022 08:28 137 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_KSF"
B1_2022_2_7004 01.04.2022 08:28 124 Изтегли документ с име "B1_2022_2_7004"
IB1_2022_2_7004_K33 01.04.2022 08:28 128 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_K33"
IB1_2022_1_7004_K33 07.03.2022 14:50 150 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_K33"
B1_2022_1_7004 07.03.2022 14:50 160 Изтегли документ с име "B1_2022_1_7004"
IB1_2022_1_7004_KSF 07.03.2022 14:50 147 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_KSF"
IB1_2022_1_7004_RA 07.03.2022 14:50 153 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_RA"