Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Поп Нягул

Поп Нягул – Според летописната книга на храма „Света Петка, е бил монах в Бачковския манастир, после е учител в килийното училище(1600 г), открито към църквата(1570 г)в Твърдица.

Името му се среща в „Неделник”(1806 г) на Софроний Врачански в списъка „дарители за напечатването…кир Нягул”.

Той е един от преписвачите на „История славянобългарска” на Паисий.

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси