Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Поп Нягул

Дата на публикуване: 13.03.2020 14:43

Поп Нягул – Според летописната книга на храма „Света Петка, е бил монах в Бачковския манастир, после е учител в килийното училище(1600 г), открито към църквата(1570 г)в Твърдица.

Името му се среща в „Неделник”(1806 г) на Софроний Врачански в списъка „дарители за напечатването…кир Нягул”.

Той е един от преписвачите на „История славянобългарска” на Паисий.