Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
81% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

Дата на публикуване: 21.09.2021 13:45
Връзки:


Електронните административни услуги, които Общинска администрация Твърдица предоставя във връзка с Изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г., могат да бъдат заявени чрез Портала за електронни административни услуги на Община Твърдица.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Заявление-Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)


Наименование Последно обновен на Брой тегления
Консултации за състав на СИК 04.10.2021 13:21 18 Изтегли документ с име "Консултации за състав на СИК"
Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – част 2 04.10.2021 10:42 16 Изтегли документ с име "Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – част 2"
Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – част 1 04.10.2021 10:42 23 Изтегли документ с име "Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – част 1"
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. 21.09.2021 13:49 23 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г."
Заповед за образуване на избирателни секции за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. 21.09.2021 13:46 26 Изтегли документ с име "Заповед за образуване на избирателни секции за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г."