26.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2625 гр.Твърдица, 26.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ VI-868,869,871,872,873,874,875 за жилищно строителство, УПИ IX-870, кв.28 по действащия подробен устройствен план на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със заповед №300/01.06.1983 г. в част план за регулация. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден...

26.10.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1110-1/20.08.2021 г. на Айше Адилова Маджарова.

26.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1405 гр.Твърдица, 26.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 547/22.10.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за обхвата на УПИ XI-161 и XII-160, кв.30 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Твърдица, кв. Козарево, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №234/03.11.1988г. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21...

25.10.2021
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ШИВАЧЕВО,   Позволете ми от името на общинска администрация и лично от мое име да се обърна към всички вас и да ви поздравя с празника на града – Димитровден ! Благодаря на всички Вас, които обичат града си и с воля, надежда и с труда си допринасят за неговото развитие. Нека с достойнство пазим и предаваме на идните поколения традициите и изконните български добродетели,да...

25.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2832 гр.Твърдица, 25.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХI-64 и УПИ XIII-64, кв.82  по  действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/  на  гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен ,  одобрен със Заповед № 312/12.05.1987г. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3...

22.10.2021
Актуална епидемична обстановка в община Твърдица към 22.10.2021 г.:   Активните към момента случаи на COVID-19 в общината са 83. Диагностицирани на домашно лечение - 67 лица. Хоспитализирани - 16 лица. Под карантина са поставени 120 лица.   Правилното носене на предпазни маски за лице, съблюдаването на физическа дистанция и избягването на струпване от хора ограничава риска от разпространение и инфектиране с коронавируса.   Ваксини се поставят в зелени коридори в МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” гр.Сливен,...

19.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. разположен на първи етаж в сграда с идентификатор № 72165.503.116.1 за поставяне на преместваем вендинг автомат, начална месена наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).   гр. Шивачево Общински терен № 2 с площ 25 кв.м....

12.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2021-2022 г. ІІ. Обект на търга са свободните мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, декари, категории, начална...

Бележити личности

Добре дошли

Забележителности