Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Музей Твърдица

Дата на публикуване: 13.03.2020 14:46

С Решение № 369/27.02.2018 г. на Общински съвет – Твърдица е прието създаването на Исторически музей – Твърдица. Решението е съгласувано от Министъра на културата на Република България на 17.02.2020 г.

По форма на собственост музеят е общински.

По териториален обхват – местен. Ще развива дейност на територията на Община Твърдица.

Ще функционират три отдела – Археология, Етнография, Нова и най-нова история.

Функциониращи изложби:

- Зала в читалище,,Св. Св. Кирил и Методий 1914” – археологическа изложба, показваща материалната култура от района на Твърдица от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. до края на ХIV век. Изложени са оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог. Глинени и стъклени съдове, накити и въоръжение от тракийския период и средновековието. Част от движимите културни ценности са придобити по време на спасителни и редовни археологически проучвания, на надгробна могила в местността Лагун, крепостта в местността ,,Градището” североизточно от гр. Твърдица и случайни находки от местността ,,Улищица”, кв. Козарево, гр. Шивачево и др.

- Сграда за етнографска експозиция на ул. ,,Неофит Рилски” № 16 гр. Твърдица – През 2020 г. ще бъде поставено началото на ремонтни дейности за привеждане състоянието на сградата и района съобразно изискванията на Закона за културното наследство.


Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси